Beschrijving:
Datering:

Google Maps:
Collectie:
In het midden de Winkel van Sybe Romkes Schaap. Hij handelde niet alleen in vee en veevoeder maar ook o.a. in kruidenierswaren, thee, galanterieën en speelgoed. Daarnaast was hij ook uitgever van prentbriefkaarten! Rechts de stalling van het hotel-café-koffiehuis van Jacobus Lucas Prinsen, dat in 1886 werd geopend als stationskoffiehuis na de opening van de spoorweg Zwolle-Leeuwarden. Dit deel van de Boarnsterdyk werd na WO II als eerbetoon aan de bevrijders omgedoopt tot Kanadeeskestrjitte.
Ca. 1905-1912
https://goo.gl/maps/Re1KPwz5fj82
B. Meester