Beschrijving:

Datering:
Gelopen:
Google Maps:
Collectie:
Winkel in koloniale waren en fruit van de wed. G. de Jong. Ten tijde van de foto had het huisnummer 7. De afdruk was bedoeld voor een kabinetfoto.
Ca. 1912-1916
N.v.t.
http://goo.gl/maps/SEJTp
Streekarchief Midden-Holland, Gouda