Beschrijving:

Datering:
Gelopen:
Google Maps:
Collectie:
Interieur van de Gereformeerde kerk met kansel en orgel. De kerk werd gebouwd in 1911-1912, het orgel dateert uit 1915. Links naast de kansel een klankbord met de 10 geboden, rechts een bord met de Artikelen des Geloofs en het Onze Vader.
1912-1915
Nee
https://reliwiki.nl/images/f/f7/Koudekerk_ad_Rijn_Ontmoetingskerk_007.jpg
J. Spoolder